İLKELERİMİZ & DEĞERLERİMİZ

Anemon Otelleri’nde verilen hizmetin kalitesini “SİT”alanı olarak ilan ediyoruz. Standart İşletme Talimatları (SİT) ile Anemon Otelleri’nin üstün hizmet kalitesini koruma altına alıyor, daha fazlasını gerçekleştirmek adına her gün daha fazla çalışıyoruz.
Anemon Otelleri’nin Standart İşletme Talimatları’nı 4 ana grup altında topluyoruz; misafirlerimiz, ekip arkadaşlarımız, temizlik ve saygı.

Misafirlerimiz

Misafirlerimiz; Anemon Otellerinin kalitesi hakkında son kararı verecek olandır. Tüm standartlarımızı bu doğrultuda, yalnızca misafirlerimizin memnuniyetini artırmak için belirliyoruz.

Ülkemize Karşı Sorumluluklarımız

Türk misafirperverliğini hem yurtiçi hem de yurtdışından gelecek misafirlere en doğru şekilde sunmak, ülkemize ve milli değerlerimize karşı olan sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Aynı zamanda Anadolu mutfağını ve coğrafi işaretli ürünleri tercih ederek ülkemizin maddi ve manevi miraslarına sahip çıkıyor, ülkemizi gastronomi alanında da temsil etmenin sorumluluğunu taşıyoruz.

Ekip Arkadaşlarımız

Tüm ekip arkadaşlarımız, Anemon Otelleri’nin ortak kültürünü öğrenmeli ve buna sahip çıkmalıdır. Ekip arkadaşlığının mümkün olan en uzun süre kalıcı olması sağlanmalıdır. Yaratıcılık ve risk alma, tüm personelin ortak sorumluluğundadır. Gerektiği zamanlarda Anemon ailesinin her ferdi inisiyatif almalıdır. Ekip arkadaşlarımızın mesleki gelişimi, çağın gerekliliklerine uygun her türlü eğitim ile desteklenmelidir. Başarı için tüm çalışanların enerji, yaratıcılık ve yeteneklerini birleştiren çalışma ortamı oluşturulmalıdır. Sinerji bu ortamda doğar.

Bireye, Topluma ve Çevreye Saygı

Hizmet sürecinde ilişki içinde bulunan tüm kişi ve kurumlara açık, adil, dürüst davranış ve ahlak kurallarına uygunluktan vazgeçilmez. Tüm çalışanlar Anemon Otelleri’nin tüm ekonomik değerlerini ve kullandıkları malzemeleri korumalı, en iyi ve en tasarruflu şekilde kullanarak yeni ekonomik değerler yaratmalıdırlar. Özellikle gıda ve kimyasal atıklarının geri dönüştürülebilir önlemler alınarak istiflenmesi ve çevreye zararlı uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir.