Sosyal Sorumluluk

SALİM – NÜKHET YAVAŞ SAĞLIK OCAĞI

SALİM – NÜKHET YAVAŞ SAĞLIK OCAĞI

Manisa Merkez de bulunan 4 Nolu Nükhet Salim Yavaş Aile Sağlığı Merkezi kadrosunda 4 adet aile hekimliği uzmanı, bulunmaktadır Aile Sağlığı Merkezimizde ; birinci basamak teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile ilgili poliklinik hizmeti, aşılamalar, bebek izlemleri, çocuk izlemleri, gebe ve lohusa izlemleri, tarama programları, belli yaş gruplarına yönelik periyodik sağlık kontrolleri, ulusal hastalık kontrol programları gibi koruyucu sağlık hizmeti verilmektedir. Tütünle mücadele, obezitenin önlenmesi, diyabet, kalp ve damar hastalığı başta olmak üzere kronik hastalıkların önlenmesi ve erken tespiti gibi programlar koruyucu sağlık hizmeti kapsamında aile sağlığı merkezimizde sunulmaktadır.