Haberler

Türkiye’nin İlk ve Tek Jeoparkını Destekliyoruz!

Türkiye’nin İlk ve Tek Jeoparkını Destekliyoruz!
Ulusal ve uluslararası düzeyde öneme sahip jeositler; doğal olay veya süreçler sonucu oluşmuş, genellikle görsel açıdan önemli, kaya topluluğu, stratigrafik istif, fosil, mineral, yapı, yer şekli gibi oluşumlardır. Doğup büyüdüğümüz şehrimiz Manisa’nın güzel ilçesi Kula da jeolojik açıdan önemli bir konumda bulunuyor. Kula Salihli Jeopark sahası Paleozoik yaşlı metamorfik kayaçlardan prehistorik volkanik püskürmelere dek yer kürenin 200 milyon yıllık geçmişine ışık tutan zengin bir jeolojik çeşitliliğe sahip. Türkiye’nin ilk ve tek jeoparkı Kula Salihli Jeoparkı’nı destekliyor, jeoparkımızın ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Web sitesi için tıklayınız: https://www.kulasalihligeopark.com/